Финансови отчети за 2022

Междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2022 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2022 г.
Междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2022 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2022 г.
Междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2022 г.

Финансови отчети за 2021

Междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2021 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2021 г.
Междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2021 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2021 г.
Междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2021 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2021 г.
Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2021 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2021 г.
Годишен финансов отчет за 2021 г.
Годишен консолидиран отчет за 2021 г.

Финансови отчети за 2020

Годишен финансов отчет на Зърнени храни България АД за 2020 г.
Годишен консолидиран финансови отчет на Зърнени храни България АД за 2020 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2020 г.
Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2020 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2020 г.
Междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2020 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2020 г.
Междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2020 г.
Междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2020 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2020 г.

Финансови отчети за 2019

Годишен консолидиран финансови отчет на Зърнени храни България АД за 2019 г.
Годишен финансов отчет на Зърнени храни България АД за 2019 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2019 г.
Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2019 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2019 г.
Междинен финансов отчет на Зърнени храни България АД за трето тримесечие на 2019 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2019 г.
Междинен финансов отчет на Зърнени храни България АД за второ тримесечие на 2019 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2019 г
Междинен финансов отчет на Зърнени храни България АД за първо тримесечие на 2019 г.

Финансови отчети за 2018

Годишен консолидиран финансови отчет на Зърнени храни България АД за 2018 г.
Годишен финансов отчет на Зърнени храни България АД за 2018 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2018 г.
Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2018 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2018 г.
Междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2018 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2018 г.
Междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2018 г. на Зърнени храни България АД
Междинен финансов отчет на Зърнени храни България АД за първо тримесечие на 2018 г.
Междинен консолидиран отчет на Зърнени храни България АД за първо тримесечие на 2018 г.

Финансови отчети за 2017

Годишен финансов отчет на Зърнени храни България АД за 2017 г.
Консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2017 г.
Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2017 г.
Консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2017 г.
Междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2017 г.
Консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2017 г.
Индивидуален финансов отчет за второ тримесечие на 2017 г.
Консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2017 г.
Междинен индивидуален финансов отчет на Зърнени храни България АД за първо тримесечие на 2017 г.

Финансови отчети за 2016 г

Годишен консолидиран финансов отчет на Зърнени храни България АД за 2016 година
Годишен индивидуален финансов отчет за 2016 г.
Консолидиран фин.отчет за четвърто тримесечие на 2016 г.
Индивидуален Финансов отчет на Зърнени храни България АД за трето тримесечие на 2016 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2016г.
Междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2016г.
Междинен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2016г.
Междинен индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2016г.

Финансови отчети за 2015 г

Консолидиран годишен отчет за 2015г.
Годишен финансов отчет за 2015 г.
Междинен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2015 г
Междинен Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2015 г
Междинен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2015 г
Междинен Финансов отчет за трето тримесечие на 2015 г
Междинен консолидиран отчет за второ тримесечие на 2015 г
Междинен Финансов отчет за втoрото тримесечие на 2015 г.
Междинен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2015 г.
Междинен Финансов отчет за първо тримесечие на 2015 г.

Финансови отчети за 2014 г


Консолидиран финансов отчет за 2014 г.
Годишен финансов отчет за 2014 г.
Междинен Консолидиран Финансов Отчет за четвърто тримесечие на 2014 г.
Междинен Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2014 г.
Междинен Консолидиран Финансов Отчет за трето тримесечие на 2014 г.
Междинен Финансов Отчет за трето тримесечие на 2014 г.
Междинен Консолидиран Финансов Отчет за второ тримесечие на 2014 г.
Междинен Финансов Отчет за второ тримесечие на 2014 г.
Междинен Консолидиран Финансов Отчет за първо тримесечие на 2014 г.
Междинен Финансов Отчет за първо тримесечие на 2014 г.


Финансови отчети за 2013 г

Годишен консолидиран финансов отчет на Зърнени храни България АД за 2013г.
Годишен индивидуален финансов отчет на Зърнени храни България АД за 2013г.
Междинен Консолидиран Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2013 г.
Междинен Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2013 г.
Междинен Консолидиран Финансов отчет за трето тримесечие на 2013 г.
Междинен Финансов отчет за трето тримесечие на 2013 г.
Междинен Консолидиран Финансов отчет за второ тримесечие на 2013 г.
Междинен Финансов отчет за второ тримесечие на 2013 г.
Междинен Консолидиран Финансов отчет за първо тримесечие на 2013 г.
Междинен Финансов отчет за първо тримесечие на 2013 г.