Финансови отчети за 2019

Годишен консолидиран финансови отчет на Зърнени храни България АД за 2019 г.
Годишен финансов отчет на Зърнени храни България АД за 2019 г.
Междинен финансов отчет на Зърнени храни България АД за трето тримесечие на 2019 г.
Междинен финансов отчет на Зърнени храни България АД за второ тримесечие на 2019 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2019 г
Междинен финансов отчет на Зърнени храни България АД за първо тримесечие на 2019 г.

Финансови отчети за 2018

Годишен консолидиран финансови отчет на Зърнени храни България АД за 2018 г.
Годишен финансов отчет на Зърнени храни България АД за 2018 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2018 г.
Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2018 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2018 г.
Междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2018 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2018 г.
Междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2018 г. на Зърнени храни България АД
Междинен финансов отчет на Зърнени храни България АД за първо тримесечие на 2018 г.
Междинен консолидиран отчет на Зърнени храни България АД за първо тримесечие на 2018 г.

Финансови отчети за 2017

Годишен финансов отчет на Зърнени храни България АД за 2017 г.
Консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2017 г.
Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2017 г.
Консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2017 г.
Междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2017 г.
Консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2017 г.
Индивидуален финансов отчет за второ тримесечие на 2017 г.
Консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2017 г.
Междинен индивидуален финансов отчет на Зърнени храни България АД за първо тримесечие на 2017 г.

Финансови отчети за 2016 г

Годишен консолидиран финансов отчет на Зърнени храни България АД за 2016 година
Годишен индивидуален финансов отчет за 2016 г.
Консолидиран фин.отчет за четвърто тримесечие на 2016 г.
Индивидуален Финансов отчет на Зърнени храни България АД за трето тримесечие на 2016 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2016г.
Междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2016г.
Междинен консолидиран финансов отчет за първо тримесечие на 2016г.
Междинен индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2016г.

Финансови отчети за 2015 г

Консолидиран годишен отчет за 2015г.
Годишен финансов отчет за 2015 г.
Междинен консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2015 г
Междинен Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2015 г
Междинен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2015 г
Междинен Финансов отчет за трето тримесечие на 2015 г
Междинен консолидиран отчет за второ тримесечие на 2015 г
Междинен Финансов отчет за втoрото тримесечие на 2015 г.
Междинен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2015 г.
Междинен Финансов отчет за първо тримесечие на 2015 г.

Финансови отчети за 2014 г


Консолидиран финансов отчет за 2014 г.
Годишен финансов отчет за 2014 г.
Междинен Консолидиран Финансов Отчет за четвърто тримесечие на 2014 г.
Междинен Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2014 г.
Междинен Консолидиран Финансов Отчет за трето тримесечие на 2014 г.
Междинен Финансов Отчет за трето тримесечие на 2014 г.
Междинен Консолидиран Финансов Отчет за второ тримесечие на 2014 г.
Междинен Финансов Отчет за второ тримесечие на 2014 г.
Междинен Консолидиран Финансов Отчет за първо тримесечие на 2014 г.
Междинен Финансов Отчет за първо тримесечие на 2014 г.


Финансови отчети за 2013 г

Годишен консолидиран финансов отчет на Зърнени храни България АД за 2013г.
Годишен индивидуален финансов отчет на Зърнени храни България АД за 2013г.
Междинен Консолидиран Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2013 г.
Междинен Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2013 г.
Междинен Консолидиран Финансов отчет за трето тримесечие на 2013 г.
Междинен Финансов отчет за трето тримесечие на 2013 г.
Междинен Консолидиран Финансов отчет за второ тримесечие на 2013 г.
Междинен Финансов отчет за второ тримесечие на 2013 г.
Междинен Консолидиран Финансов отчет за първо тримесечие на 2013 г.
Междинен Финансов отчет за първо тримесечие на 2013 г.

Финансови отчети за 2012 г

Годишен одитиран Консолидиран отчет към 31-12-2012 г.
Междинен Консолидиран Отчет за четвърто тримесечие на 2012 г.
Междинен Финансов Отчет за четвърто тримесечие на 2012 г.
Междинен Консолидиран Отчет за второ тримесечие на 2012г.
Междинен Финансов Отчет за второ тримесечие на 2012 г.
Междинен Консолидиран отчет за първо тримесечие на 2012 г.
Междинен Финансов отчет за първо тримесечие на 2012 г.

Финансови отчети за 2011г

Годишен одитиран Консолидиран отчет към 31-12-2011 г.
Годишен одитиран финансов отчет към 31-12-2011 г.
Междинен Консолидиран Отчет за четвърто тримесечие на 2011 г.
Междинен Финансов Отчет за четвърто тримесечие на 2011 г.
Междинен Консолидиран Отчет за трето тримесечие на 2011 г.
Междинен Финансов Отчет за трето тримесечие на 2011 г.
Междинен Финансов Отчет за второ тримесечие на 2011 г.
Междинен Консолидиран Отчет за второ тримесечие на 2011 г.
Междинен Консолидиран отчет за първо тримесечие на 2011 г.
Междинен Финансов отчет за първо тримесечие на 2011 г.

Финансови отчети за 2010 г

Годишен одитиран Консолидиран отчет към 31-12-2010 г.
Годишен одитиран финансов отчет към 31-12-2010 г.
Междинен консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2010 г.
Междинен Финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2010 г.
Междинен Консолидиран отчет за третото тримесечие на 2010г.
Междинен Финансов отчет за третото тримесечие на 2010г.
Междинен Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2010г.
Междинен Финансов отчет за второто тримесечие на 2010г.
Междинен Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2010г.
Междинен Финансов отчет за първото тримесечие на 2010г.