ЗА НАС

Зърнени храни България” АД е акционерно дружество, възникнало на 26 ноември 2007 г. чрез сливане на следните осем дружества: “Слънчеви лъчи България” АД, гр. София (публично дружество по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа), “Зърнени храни трейд”...

Read more

ЗА ИНВЕСТИТОРИ

Полезна информация за инвеститорите

ОТЧЕТИ

ЗА АКЦИОНЕРИ

Полезна информация за акционерите

ИНФО