Финансови отчети за 2012 г

Годишен одитиран Консолидиран отчет към 31-12-2012 г.
Междинен Консолидиран Отчет за четвърто тримесечие на 2012 г.
Междинен Финансов Отчет за четвърто тримесечие на 2012 г.
Междинен Консолидиран Отчет за второ тримесечие на 2012г.
Междинен Финансов Отчет за второ тримесечие на 2012 г.
Междинен Консолидиран отчет за първо тримесечие на 2012 г.
Междинен Финансов отчет за първо тримесечие на 2012 г.

Финансови отчети за 2011г

Годишен одитиран Консолидиран отчет към 31-12-2011 г.
Годишен одитиран финансов отчет към 31-12-2011 г.
Междинен Консолидиран Отчет за четвърто тримесечие на 2011 г.
Междинен Финансов Отчет за четвърто тримесечие на 2011 г.
Междинен Консолидиран Отчет за трето тримесечие на 2011 г.
Междинен Финансов Отчет за трето тримесечие на 2011 г.
Междинен Финансов Отчет за второ тримесечие на 2011 г.
Междинен Консолидиран Отчет за второ тримесечие на 2011 г.
Междинен Консолидиран отчет за първо тримесечие на 2011 г.
Междинен Финансов отчет за първо тримесечие на 2011 г.

Финансови отчети за 2010 г

Годишен одитиран Консолидиран отчет към 31-12-2010 г.
Годишен одитиран финансов отчет към 31-12-2010 г.
Междинен консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2010 г.
Междинен Финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2010 г.
Междинен Консолидиран отчет за третото тримесечие на 2010г.
Междинен Финансов отчет за третото тримесечие на 2010г.
Междинен Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2010г.
Междинен Финансов отчет за второто тримесечие на 2010г.
Междинен Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2010г.
Междинен Финансов отчет за първото тримесечие на 2010г.

Финансови отчети за 2009 г

Годишен Консолидиран отчет за 2009 г.
Годишен Финансов отчет за 2009 г.
Междинен Консолидиран отчет за четвъртото тримесечие на 2009г.
Междинен Финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2009г.
Междинен Финансов отчет за третото тримесечие на 2009г.
Междинен Консолидиран отчет за третото тримесечие на 2009г.
Междинен Финансов отчет за второто тримесечие на 2009г.
Междинен Консолидиран отчет за второто тримесечие на 2009г.
Междинен Консолидиран отчет за първото тримесечие на 2009г.
Междинен Финансов отчет за първото тримесечие на 2009г.