Протокол от редовно ОСА на Зърнени храни България АД на 28.06.2022 г.


Покана за свикване на ОСА на Зърнени храни България АД на 28.06.2022 г. и материали за общото събрание


Протокол от редовно ОСА на Зърнени храни България АД на 28.06.2021 г.


Покана за свикване на ОСА на Зърнени храни България АД на 28.06.2021 г. и материали за общото събрание


Протокол от проведено редовно ОСА на 30.09.2020 г.


Редовно общо събрание на акционерите 30.09.2020 г.(Материали)


Протокол от редовно ОСА на Зърнени храни България АД на 30.06.2019 г.


Покана за свикване на ОСА на Зърнени храни България АД на 30.06.2019 г. и материали за общото събрание


Покана за свикване на ОСА на 28.06.2018 г. и материали.


Извънредно Общо събрание на акционерите на Зърнени храни България АД на 02.10.2017г.


Протокол от общо събрание на акционерита на ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД проведено на 27.06.2017


Общо събрание на акционерите – 27.06.2017 г.


Протокол от ОСА на Зърнени Храни България(19.09.2016)


Представяне на покана за свикване на извънредно ОСА за 2016 г. и материали за извънредно ОСА на 19.09.2016 г. от 17.00 часа


Протокол от ОСА на Зърнени Храни България(27.06.2016)
Представяне на покана за свикване на ОСА 2016 и материали за ОСА на 27.06.2016г.


Протокол от ОСА на Зърнени Храни България(29.06.2015)
Допълнителни материали за ОСА на 29.06.2015 на Зърнени храни България
Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на 29.06.2015
Протоколи от проведени извънредни ОСА на Зърнени храни България АД на 14.08.2014 от 16:00 и 18:00 часа


Извънредно Общо събрание на акционерите – на 14.08.2014г от 18:00 часа.


Извънредно Общо събрание на акционерите – на 14.08.2014г от 16:00 часа.


Редовно Общо събрание на акционерите – на 29.06.2014г.
Редовно Общо събрание на акционерите за 2012 г. – на 28.06.2013 г от 15:00ч. Отчетите на дружеството са достъпни в раздел „За Инвеститори“ -„Отчети“, за повече информация тел 02/980 16 11, вътр.174.
Извънредно Общо събрание на акционерите – на 30.11.2012г от 10:00 часа. За повече информация тел 02/980 16 11, вътр.174.


Редовно Общо събрание на акционерите за 2011 г. – на 27.08.2012 г от 16:00ч. Отчетите на дружеството са достъпни в раздел „За Инвеститори“ -„Отчети“, за повече информация тел 02/980 16 11, вътр.174.


Редовно Общо събрание на акционерите за 2010 г. – на 20.07.2011 г от 16:30ч – / Покана, Протокол на УС за свикването, Писмени материали към дневния ред, Доклад на Одитния Комитет,Отчет на ДВИ, Пълномощно(ЮЛ), Пълномощно(ФЛ)/. Отчетите на дружеството са достъпни в раздел „За Инвеститори“ -„Отчети“, за повече информация тел 02/980 16 11, вътр.174.


Редовно Общо събрание на акционерите за 2009 г. – на 12.07.2010 г./Протокол от ОСА, Списък на присъстващите акционери, Покана, Протокол на УС за свикването, Писмени материали към дневния ред, Пълномощно(ЮЛ), Пълномощно(ФЛ)/


Извънредно общо събрание на акционерите – 09.09.2009 г./Покана, Протокол на УС за свикването, Писмени материали към дневния ред, Списък на акционерите, Протокол от ОСА/


Редовно годишно общо събрание за 2008 г. – 29.06.2009 г. /Покана, Протокол на УС за свикването, Писмени материали към дневния ред, Списък на акционерите, Протокол от ОСА/


Редовно годишно общо събрание за 2007 г. – 30.06.2008 г. /Покана, Протокол на УС за свикването, Писмени материали към дневния ред, Списък на акционерите, Протокол от ОСА/