Покана за свикване на ОСА на 28.06.2018 г. и материали.


Извънредно Общо събрание на акционерите на Зърнени храни България АД на 02.10.2017г.


Протокол от общо събрание на акционерита на ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД проведено на 27.06.2017


Общо събрание на акционерите – 27.06.2017 г.


Протокол от ОСА на Зърнени Храни България(19.09.2016)


Представяне на покана за свикване на извънредно ОСА за 2016 г. и материали за извънредно ОСА на 19.09.2016 г. от 17.00 часа


Протокол от ОСА на Зърнени Храни България(27.06.2016)
Представяне на покана за свикване на ОСА 2016 и материали за ОСА на 27.06.2016г.


Протокол от ОСА на Зърнени Храни България(29.06.2015)
Допълнителни материали за ОСА на 29.06.2015 на Зърнени храни България
Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА на 29.06.2015
Протоколи от проведени извънредни ОСА на Зърнени храни България АД на 14.08.2014 от 16:00 и 18:00 часа


Извънредно Общо събрание на акционерите – на 14.08.2014г от 18:00 часа.


Извънредно Общо събрание на акционерите – на 14.08.2014г от 16:00 часа.


Редовно Общо събрание на акционерите – на 29.06.2014г.


Редовно Общо събрание на акционерите за 2012 г. – на 28.06.2013 г от 15:00ч. Отчетите на дружеството са достъпни в раздел „За Инвеститори“ -„Отчети“, за повече информация тел 02/980 16 11, вътр.174.


Извънредно Общо събрание на акционерите – на 30.11.2012г от 10:00 часа. За повече информация тел 02/980 16 11, вътр.174.


Редовно Общо събрание на акционерите за 2011 г. – на 27.08.2012 г от 16:00ч. Отчетите на дружеството са достъпни в раздел „За Инвеститори“ -„Отчети“, за повече информация тел 02/980 16 11, вътр.174.


Редовно Общо събрание на акционерите за 2010 г. – на 20.07.2011 г от 16:30ч – / Покана, Протокол на УС за свикването, Писмени материали към дневния ред, Доклад на Одитния Комитет,Отчет на ДВИ, Пълномощно(ЮЛ), Пълномощно(ФЛ)/. Отчетите на дружеството са достъпни в раздел „За Инвеститори“ -„Отчети“, за повече информация тел 02/980 16 11, вътр.174.


Редовно Общо събрание на акционерите за 2009 г. – на 12.07.2010 г./Протокол от ОСА, Списък на присъстващите акционери, Покана, Протокол на УС за свикването, Писмени материали към дневния ред, Пълномощно(ЮЛ), Пълномощно(ФЛ)/


Извънредно общо събрание на акционерите – 09.09.2009 г./Покана, Протокол на УС за свикването, Писмени материали към дневния ред, Списък на акционерите, Протокол от ОСА/


Редовно годишно общо събрание за 2008 г. – 29.06.2009 г. /Покана, Протокол на УС за свикването, Писмени материали към дневния ред, Списък на акционерите, Протокол от ОСА/


Редовно годишно общо събрание за 2007 г. – 30.06.2008 г. /Покана, Протокол на УС за свикването, Писмени материали към дневния ред, Списък на акционерите, Протокол от ОСА/