Годишен консолидиран финансови отчет на Зърнени храни България АД за 2018 г.
Годишен финансов отчет на Зърнени храни България АД за 2018 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за четвърто тримесечие на 2018 г.
Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2018 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за трето тримесечие на 2018 г.
Междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2018 г.
Междинен консолидиран финансов отчет за второ тримесечие на 2018 г.
Междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2018 г. на Зърнени храни България АД
Междинен финансов отчет на Зърнени храни България АД за първо тримесечие на 2018 г.
Междинен консолидиран отчет на Зърнени храни България АД за първо тримесечие на 2018 г.