„Зърнени храни България” АД е с двустепенна система на управление, състояща се от Надзорен и Управителен съвет както следва :

Надзорен съвет :

„ХИМИМПОРТ“ АД, ЕИК 000627519
ЦКБ ГРУП, ЕИК 121749139
СЕВЕРИНА СТЕФАНОВА ПЕТРОВА- член

Управителен съвет

Миролюб Панчев Иванов

Йордан Стефанов Йорданов

Никола Пеев Мишев

Александър Димитров Керезов

Любомир Тодоров Чакъров

Дружеството се представлява от Любомир Тодоров Чакъров и Александър Димитров Керезов – заедно.