Промяна в Управителния съвет на „Зърнени храни България“ АД в сила от 21.02.2014 г.

ГЕОРГИ КОСЕВ КОСТОВ – Заличено обстоятелство

Миролюб Панчев Иванов

Йордан Стефанов Йорданов

Никола Пеев Мишев

Александър Димитров Керезов

Любомир Тодоров Чакъров

Дружеството се представлява от Любомир Тодоров Чакъров и Александър Димитров Керезов – заедно.