Зърнени храни България” АД придоби 100% от капитала на „Голяма Добруджанска Мелница” ЕООД
На 30 януари 2009г. „Голяма Добруджанска Мелница” стана част от холдинга „Зърнени храни България” АД, а на 4 февруари придобиването бе официално вписано в Търговския регистър.

„Голяма Добруджанска Мелница” е третата по големина мелница. Състои се от 7 етажна монолитна сграда, автотоварище за насипни млевни продукти, както и ЖП-товарище за насипни товари и пакетирано брашно, със собствени коловози с обща дължина 540 метра. „Голяма Добруджанска Мелнцица” се занимава основно с изкупуване и преработване на пшеница с хлебопекарни качества, от която придобива брашно Тип 500, брашно „Добруджа” Тип 700, типово брашно 1150, пшенични трици.

Технологичното оборудване на мелницата е по линенз на фирма „Бюлер” и се състои от 18 мелнични валци с 36 метра обща валова дължина. Съоражението разполага още с 6 броя шестпасажни планзихтери и 1 контролен (четирипасажен) планзихтер. Линията за пакетаж е с капацитет 240 тона/ 24 часа. Зърнохранилището е с обща вместимост от 30 хиляди тона, а оптималният капацитет на мелницата е 200 тона/24 часа.